Er worden in de meubeltechniek verschillende benamingen gebruikt voor de verschillende scharniertypen. Hieronder zijn de meest gebruikelijke opgesomd. Dikgedrukt is de term die wij zelf hanteren. 

Voorliggend/ opdek:
hier ligt de kastdeur volledig voor de kast. De deur is meestal iets smaller dan de kast (ca 4-5mm). Zie afbeelding A. 

Middenwand/ halfvoorliggend/ half opdek:
hier ligt de kastdeur half op de kast. Dit gebeurd bijvoorbeeld wanneer er 2 scharnieren bevestigd zijn aan 1 zijwand. Zie afbeelding B. 

Binnenliggend/ inliggend:
hier ligt de kastdeur tussen de zijwanden van de kast en valt het deurtje als het ware in de kast i.p.v. dat deze “op de kast” ligt. Zie afbeelding C. 

Kaderscharnier/ hoekkastscharnier:
hier ligt het deurtje in het verlengde van het kastvlak. Zie afbeelding D. 

Verschillende opties scharnieren